Life is on logo

Välkommen till SV-webbplats

Vi har upptäckt att du kanske föredrar US-webbplatsen. Använd språkmenyn ovan för att ändra ditt val om det behövs

Stay in this territory

Life Science

Eurotherm har tagit fram och levererar digitala lösningar som gör farmaceutiska processer effektiva, säkra och hållbara.

Man startar med, och förstärker sedan, de processer som är avsedda att följa givna lagar och regelverk.

Ladda ner broschyr

Hjälper till med att lösa utmaningar i produktionen:

 • Utvecklingskostnad och time to market (dataanalys och kunskapshantering)
 • Restriktioner kopplade till regelverk (Quality by Design)
 • Förbättra produktionseffektivitet (genom kvalitets- och kostnadskontroll)
 • Anpassningar för patientspecifik vård (personliga läkemedel)
 • Sikta på att minska koldioxidutsläpp (koldioxidneutralitet)

Skynda på med den digitala transformationen inom reglerad miljö

Bädda in kvalitet genom genomtänkt design i tidigt skede

Balansera begränsningar för QTPPs, CQAs och CPPs, som introducerats av PQS, med behovet av en accelererad uppskalningsprocess.

Digitalisera hela ert projekts livscykel

Skapa ett ramverk för validering kring behovet av flexibla processkrav samt ekonomiska och affärsmässiga behov. Till exempel genom att använda papperslös dokumentationshantering och ”digital twin”-teknik.

Genomför förändringar enkelt och effektivt

Digitalt konstruerade lösningar möjliggör enklare uppdatering av befintlig utrustning och problemlösning av processproblem, med minimal eller ingen inverkan på SOP:er och valideringsstatus.

Automatisera modulära processlinjer

Öka modulariteten och flexibiliteten genom att enkelt integrera fristående tillgångar i en enhetlig anläggningsmodell utformad för att uppfylla ALCOA+-principerna för dataintegritet.

Uppfyll dina hållbarhetsmål

Livscykelutveckling och tillverkningsförbättringar i strävan efter 100 % hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Digitala lösningar

En DES är en omfattande uppsättning av fördefinierade ”Good Engineered Practice and Qualification” (enligt GAMP) dokument, de bästa teknologierna, processer och konfigurationer utformade för att minska projektkostnader, risker och time-to-market för applikationer som t.ex. :

 • Kemiska dragskåp
 • Miljöövervakningssystem (EMS)
 • Frystorkar
 • Sterilisatorer/Autoklaver
 • Rengör på plats/sterilisera på plats
 • Vatten- och vattendistribution (DW, PW, WFI)

 

Diskutera dina behov och regelverkskrav med en Life Science-specialist

Kontakta en specialist
Läs mer

Vad är GxP?

GxP är en allmän förkortning för ”god sed”-reglerna (Good Practice). Det ”x” som finns representerar de olika områdena, som Laboratory (GLP), Manufacturing (GMP), Engineering (GEP) och Documentation (GDP). Dessa regler siktar på att säkerställa att en produkt är säker att använda, och att den har de ingredienser och styrka den påstår sig ha.

De nuvarande GMP-reglerna för läkemedel innehåller minimikrav för de metoder, anläggningar och kontroller som används vid tillverkning, bearbetning och förpackning av en läkemedelsprodukt. Good Engineering Practice (GEP) består av beprövade och accepterade ingenjörsmetoder, procedurer och praxis som tillhandahåller lämpliga, kostnadseffektiva och väldokumenterade lösningar för att möta användarens krav och efterlevnad av tillämpliga regler.

Life Science-tjänster

Använd vår tekniska expertis för att bättre övervaka prestanda, produktivitet, kostnader och i slutändan din ökade avkastning på gjord investering.

Utforska Life Science-tjänster >

Life Science-applikationer

Upptäck ett brett utbud av applikationer som förenklar processen Quality by Design samt hjälper till med att öka tillverkning och förbättra effektivitet.

Utforska Life Science-applikationer >

Life Sciences dataintegritet

Pharma 4.0 datahantering och lagring utformad för att förenkla regelefterlevnad och öka säkerheten.

Utforska dataintegritet >

Contact Us

close
close