Välkommen till Sweden-webbplats

Vi har upptäckt att du kanske föredrar Global-webbplatsen. Använd språkmenyn ovan för att ändra ditt val om det behövs

Go to Global

Värmebehandling

Vår specialistkunskap inom värmebehandling och den inbyggda funktionaliteten i våra produkter kan tillsammans hjälpa dig att spara energi, förbättra producerade produkters egenskaper samt minska kostnader vid krav på regelefterlevnad.

Produkt Lösningar

Företag och personer inom värmebehandling kontaktar oss:

 • när man önskar att öka ugnars kapacitet/genomströmning
 • om man är frustrerad eller orolig över styrning med temperaturkontroll och otillräcklighet i existerande instrumentering
 • när man önskar minska kostnader för upprätthållande av rätt produktkvalitet och/eller står inför regulatoriska krav för att möta industristandarder (SAE AMS2750G CQI-9 4:e utgåvan)
 • när man har utmaningar med att nå hållbarhets- och energimål
 • söker hjälp med att gå över från industri 3.0 (främst pappersbaserad loggning) till industri 4.0 och dess digitaliserade lösningar

Eurotherm är en strategisk partner vid behov av prescision för prestandahöjande temperatur- och effektstyrning i kombination med kvalificerad datahantering där hög dataintegritet behövs för att hjälpa till att öka effektivitet och motståndskraften för en hållbar framtid.

Maximera genomströmning i en ugn

För att maximera genomströmningen behöver du först och främst en snabbverkande, pålitlig och repeterbar precisionsstyrning. Eurotherm har under åren utvecklat specifika kontrollalgoritmer och funktioner för temperatur, atmosfär, vakuum och energihantering som är anpassade för värmebehandling. Exempel på sådana funktioner kan vara autotune för snabb inställning av temperaturinstrument, recept- och börvärdeshantering för repeterbara termiska cykler och tillräcklig noggrannhet på ingångar för tillförlitlig kontroll av temperaturer.

Kvalitetskontroll

Omarbetning, kassationer och andra produktionsdefekter kan ta betydande tid och kostnader att lösa. Därför är det viktigt att minimera dessa problem så mycket man kan i värmebehandlingsprocessen.

 • Temperaturregulatorer, dataloggers och datainsamlingssystem utformade för att överträffa noggrannhetskraven i värmebehandlingsspecifikationerna (SAE AMS2750G och CQI9 4:e utgåvan) hjälper våra kunder att minska kvalitetsproblem som innebär högre produktionskostnader
 • Precisionskontroll ger förtroende för att uppnå önskad noggrannhet från den första idrifttagningen av ugnen över de följande årens många upprepade kalibreringar.
 • Data som fångas in i ett format med hög säkerhet redan vid källan är det bästa sättet för att få en intern kvalitetskontroll med korrekta register och underlättar efterlevnaden av krav från myndiheter och andra regelverk.

Hållbarhet

Som en del av ett hållbarhetsfokuserat globalt företag förstår Eurotherm sin roll i att hjälpa våra kunder att skydda planetens naturresurser. Värmebehandling av metaller är energikrävande industriella processer. Genom att tillhandahålla avancerade och anpassade lösningar och tjänster hjälper vi våra kunder att ställa om sin produktion från olje- eller gas-eldade processer till en elektrisk uppvärmning med lägre utsläpp och som kan minska den totala energianvändningen.

Viktiga drivkrafter för att fokusera på värmebehandlingsprestanda

 • Högt utnyttjande av ugn och optimal belastningstäthet – nödvändigt för att maximera intäkterna per produktionscykel
 • Skräddarsydd processdesign – kan medge högre värden till slutkund för produkter som produceras
 • Effektiv ugnshantering – nyckeln för att leverera hög processprestanda och som består av lean manufacturing, energihantering och styrning efter regelverk.

AMS2750G standarder

Värmebehandling är en NADCAP ””speciell process””. Varje process som kan påverka eller förändra en komponents material eller struktur genom att införa spänningar via mekaniska, termiska eller kemiska operationer kan betraktas som en speciell process och måste därför ges särskild omsorg för att undvika potentiella defekter.

 

Se mer om detta: AMS2750G Pyrometrilösningar

Övervakningssystem

SCADA-lösningar för ugnar, produktionslinjer och företagskrav.

Se mer om våra system och lösningar >

Historik/Dataserver

Data Reviewer/historikdatabas för att passa vid ugn, produktionslinje, företagskrav.

Lösningar för datahantering >

Industri 4.0/IoT

Programvarubaserade lösningar för att underlätta övergång till en värmebehandling med hjälp av digitalisering.

Förbättra operativ effektivitet med IoT >

Standardsystem

Expanderbar PLC med olika storleksalternativ för HMI-delen.

Förbättra processprestanda >

Datahantering

Dataloggers med frontpanel och valbart alternativ med DIN-skena.

Hjälp för att uppfylla dataintegritet enligt lagar och bestämmelser >

Temperaturregulatorer

1/16, 1/8 & 1/4 DIN enkel- och multiloop PID-regulatorer.

Utforska våra temperaturregulatorer >

Energi SCADA

Programvara för strömövervakning.

Utforska energihanteringslösningar >

Effektregulatorer/Tyristorer

Strömbrytare, kompakta effektregulatorer såväl som avancerad SCR-effektstyrning.

Utforska SCR-effektregulatorer >

Övrigt

Effektmätare, analysatorer (gas 3IR), kolpotential/syresonder.

Ytterligare sensorer och enheter >

Upptäck Eurotherm lösningar för värmebehandling

Kontakta en specialist
Ladda ner broschyr

Värmebehandlingsartiklar

Lär dig mer om värmebehandlingsindustrins olika lösningar och hur Eurotherm kan hjälpa till att förbättra din process.

Läs artiklar om värmebehandling >

Värmebehandlingsapplikationer

Upptäck ett brett utbud av flexibla lösningar för process- och energioptimering, utnyttjande av precisionsstyrning, datahantering med hög integritet och nästa generations IoT-teknik.

Utforska tillämpningar för värmebehandling >

Regler för värmebehandling

Vårt team av branschexperter hjälper dig att navigera i de senaste versionerna av regelverken AMS2750G och CQI9 version 4.

Läs mer om regler för värmebehandling >

Contact Us

close
close