Indikatorer och Larmenheter

Dessa finns i fyra standardformat och kompletterar vårt sortiment av PID regulatorer. Enheterna finns med numeriska meddelanden och olika larmstrategier.

3200i Serien
Finns i 1/16, 1/8 och 1/4 DIN format för temperatur eller process mätning. 3200i serien har även rullande larm- och händelsemeddelanden.
2100i Serien
2100i finns i 1/32, 1/16 och 1/8 DIN format. Process spärr med övertemperaturgräns finns genom att använda relä utgångarna.
2408i Indikator
2408i är en 1/8 DIN indikator och larmenhet med stor display som ger bra läs tydlighet för operatören.

All Video Tutorials

Discover our range of product video tutorials

> All video tutorials