Välkommen till Sweden-webbplats

Vi har upptäckt att du kanske föredrar Global-webbplatsen. Använd språkmenyn ovan för att ändra ditt val om det behövs

Go to Global

Temperaturreglering, Processystem, Mätning och Dataloggning

Eurotherm har produkter och programvaror för industriell automation

Vårt breda sortiment av produkter innehåller många funktioner för att underlätta handhavande och minska programmerings-/konfigureringstid. Produkterna innehåller beprövade och marknadsledande kontrollalgoritmer samt datahanteringsstrategier. Detta ger ett stort värde till industriella anläggningar och processer i det att anläggningars kvalitet kan förbättras, kassationer kan minimeras samt säkerställa att insamlad data kan hållas i säkert förvar  för så lång tid som anläggningen kräver.

Decennier av erfarenhet från leveranser av processanläggningar i världsklass supportat av ett kontinuerligt forsknings-och utvecklingsprogram säkerställer att våra lösningar möter de utmaningar de moderna producerande industrierna  står inför idag. Hos oss supporteras våra kunder av ett globalt nätverk av högt kvalificerade ingenjörer som mycket väl förstår de applikationer och industrier de tjänar.

Help Me Choose a Product

Our tool will match the best product to your needs.

Launch product selector >

Discuss Your Product Requirements with a Specialist

Contact us >

Meeting Evolving Regulatory Requirements

We support our customers by embedding regulatory know-how directly into products, systems and service solutions to meet the specialized requirements of the industrial standards.

Learn more >

Contact Us

close
close