Precis effektstyrning är ett av våra specialistområden

För att styra elektrisk uppvärmning eller andra applikationer – använd någon av våra SCR Power Controller-paket för att enkelt nå den bästa lösningen.

  • Konstant last
  • Variabel resistans
  • Induktiv last
  • Transformatorkopplad last
  • Enfas last
  • Trefas last
  • Upp till 1800A i standardsortimentet
  • Applikationsspecifik utrustning kan ta flera tusen ampere tillsammans med externa tillbehör.
  • Spara energikostnader genom att använda möjligheten för Predictive Load Management i vår – EPower

Tyristorenheter kan leverera kraft i längre eller kortare pulser – till och med ner till en halvperiod av matningen – vilket möjliggör precis styrning av lasten för att exakt matcha uppvärmningsbehoven.

Alternativt kan fasvinkelstyrning användas för induktiva laster eller transformatorkopplade applikationer där strömbegränsning är nödvändig. Den precisa styrningen av levererad kraft ger i förlängningen en förbättrad produktkvalitet. Dessutom ger tyristorenhetens snabba omkoppling, reducerat termomekaniskt slitage på värmeelementen, vilket resulterar i färre driftsavbrott, lägre underhållskostnader och genomgående långsammare åldrande av utrustningen.

Digital kommunikation

Med digital kommunikation som tillval till dina tyristorenheter får du ytterligare förbättrad processhantering. Den digitala kommunikationen ger digital precision vid nedladdning av börvärden, komplett diagnostik av lasten och lämpar sig mycket väl för stora flerzonsinstallationer där du dessutom förenklar kabeldragningen för styrsignalerna.

Behovet av att kalibrera analoga signaler elimineras och kabeldragningen förenklas eftersom bara en kommunikationskabel behövs för att koppla alla zoner till en central programhanterare. Detta kan vara en Eurotherm EYCON10 eller 20 med T2550, Programable Analog Controller eller en PC. Digital kommunikation tillåter också loggning av processparametrar, energiförbrukning, onormala förhållanden, fel och alarm.