Produkter

Temperaturreglering, Processystem, Mätning och Dataloggning
Eurotherm har produkter och programvaror för industriell automation
Vårt breda sortiment av produkter innehåller många funktioner för att underlätta handhavande och minska programmerings-/konfigureringstid. Produkterna innehåller beprövade och marknadsledande kontrollalgoritmer samt datahanteringsstrategier. Detta ger ett stort värde till industriella anläggningar och processer i det att anläggningars kvalitet kan förbättras, kassationer kan minimeras samt säkerställa att insamlad data kan hållas i säkert förvar  för så lång tid som anläggningen kräver.

Decennier av erfarenhet från leveranser av processanläggningar i världsklass supportat av ett kontinuerligt forsknings-och utvecklingsprogram säkerställer att våra lösningar möter de utmaningar de moderna producerande industrierna  står inför idag. Hos oss supporteras våra kunder av ett globalt nätverk av högt kvalificerade ingenjörer som mycket väl förstår de applikationer och industrier de tjänar.